Regulamin świadczenia usług serwisowych przez firmę Telecom

Pozostawienie sprzętu w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy lub komórkowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy zobowiązuje się wobec Klienta do wyceny usterki w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych z uwzględnieniem ust. 6.
 3. Firma TELECOM będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:
  • uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zawilgocenia (tzw. zalania),
  • uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
  • losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).
 4. Firma TELECOM nie przyjmuje reklamacji z usterkami niewymienionymi przez Klientów lub uszkodzeń mechanicznych – po odejściu z kasy.
 5. Firma TELECOM nie ponosi odpowiedzialności oraz nie udziela gwarancji na naprawy wykonane z użyciem części dostarczonych przez Klienta.
 6. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Naprawy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 7. Sprawdzenie, testowanie sprzętu oddanego do naprawy może wiązać się z kosztami ekspertyzy.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy Klient może zostać obciążony kosztami ekspertyzy.
 9. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany w przeciągu 30 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez serwis Klienta w formie kontaktu telefonicznego (sms), jest pobierana opłata magazynowa 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby firmy TELECOM naliczanej za każdy miesiąc przechowania tj. w wysokości 7,70 zł za każdy miesiąc magazynowania.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka może mieć wpływ na dalszą pracę urządzenia.
 11. Wszystkie kwoty podawane przez serwis są kwotami brutto.
 12. Na życzenie Klienta firma TELECOM może dokonać naprawy sprzętu w trybie pilnym. Naprawa w trybie pilnym oznacza doliczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w sprzęcie na nośnikach informacji powierzonym serwisowi a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 14. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez Klienta.
 15. Na wszelkie usługi serwis udziela 30 dniowej lub 90 dniowej gwarancji. Gwarancja ta nie dotyczy prawidłowego działania systemu operacyjnego będącego zainfekowanym przez wirusy oraz złośliwe oprogramowanie, jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.
 16. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U 1997 poz. 883 (z póź. zm.).